MIKS | Powder, Bread, Liquid

Powder, Bread, Liquid is een serie van experimenten met kleirestanten, in samenwerking met Renée Boute. De naam verwijst naar de drie consistenties van klei: poeder, brood en vloeibaar. 

Een nieuwe functie voor restklei
Bij het werken met klei blijft er meestal veel restmateriaal over. Omdat dit materiaal kostbaar is, worden deze resten meestal bewaard. Toch worden ze zelden hergebruikt, omdat ze moeilijker te bewerken zijn dan nieuwe klei en de meeste keramisten hier te weinig tijd voor hebben.

Toen Renee en ik keramisten opriepen om hun kleiresten te doneren, kregen we uit heel Nederland enthousiaste reacties. Ook keramiekbedijven en het EKWC (Europees Keramisch Werkcentrum) doneerden restklei, enthousiast dat er ontwerpers aan de slag gingen met dit materiaal.

Stap 1: kwaliteit testen
Voordat we met deze restmaterialen konden werken, bepaalden we van iedere afzonderlijke rest de kwaliteit. Deze was namelijk erg wisselend en sommige resten waren bovendien uitgedroogd.

Door van alle resten een proef te maken in zowel poeder-, brood- als vloeibare vorm, stelden we de kwaliteit en zuiverheid vast. Door deze experimenten kwamen we erachter hoe we iedere rest het beste konden verwerken.

Iedere consistentie heeft namelijk specifieke eigenschappen en gebruikstechnieken. Zo wordt de poedervorm vaak gebruikt voor industriële toepassingen zoals bakstenen. De wat nattere broodvorm wordt vaak gebruikt door kunstenaars en bij pottenbakken. De vloeibare vorm wordt tenslotte gebruikt voor seriematig werk, bijvoorbeeld met mallen.

Stap 2: vorm bepalen
Na de technische experimenten, richtten we ons op de esthetiek van de eindproducten. Omdat we met dit project nieuwe waarde wilden geven aan restproducten, besloten we er functionele producten van te maken.

Van de resten die het beste resultaat gaven in poedervorm, maakten we schotels. De resten in broodvorm verwerkten we tot kommen en van de gietklei maakten we bekers.

De verschillende kleuren en structuren van de resten geven ieder los product vanzelf een uitgesproken en uniek karakter.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Stokroos.